YOGA NEDİR

 

Yoga Felsefesi

Yoga ( Sanskrit, Hindistan kaynaklı fiziksel ve zihinsel disiplinleri tarif etmek için kullanılan bir kelimedir) Burada bulacağınız bilgiler yogaya nispeten yeni olan ve daha fazla bilgi edinmek ve iç anlayışını derinleştirmek isteyenler için ya da yoga ile uzun süredir uğraşan ama ara verip tekrar başlamak isteyenler için kılavuz niteliğinde bilgiler içerir. Bu kılavuz, yoga tanımını, yoga felsefesinin temel bir bakış açısını ve yoganın kökenini ve farklı yoga stillerini sizlere tanıtırken, günümüzde en yaygın olarak kullanılan yoga tarzını ve yoga eğitmeni bulma konusunda da bazı tavsiyeler vererek paylaşımlarda bulunmayı kendine amaç edinmiştir.

 

 

Yoga 5000 yıl öncesinden beri yaşayan Hindistanda ortaya çıkmış eski bir felsefedir, sonradan Patanjali adında bir yogi (yoga uygulayıcısı) tarafından M.Ö 500 ve 200 yılları arasında Sanskritçe yazılan ‘sutra’ adıyla belgelenmiştir. Sanskritçe’de her kelime bir kök harften türer. Yoganın kök harfi “yuj” dur.  Bir olmak birleşmek (ya da iki şeyin:jeev atma ve param atma) bireysel bilincin ve evrensel bilincin bir araya gelmesidir. Bütünlüktür. Yani daha üstün bir bilinçle bir olma, zihnin bedenin ve ruhun bir olması anlamında düşünülür. Her Sutra veya ‘konu ( parçacığı) ‘ yoganın felsefesini oluşturur. Yoga bir din olmadığı gibi herhangi bir din ile de bağlantılı değildir, kökeni eski Hindistana dek uzanmasına rağmen bu felsefe Budist felsefesi ve Hindu felsefesi ile de benzerlikler taşımaktadır.

Yoga’nın Amacı:

Tüm arzulardan arınarak gerçek özgürlüğe, tek bilince ulaşmak.  “Beden – zihin – bilinç” uyumu sağlayan ruhsal disiplin. Yoga zihnin dalgalanmalarını sakinleştirir. Yeni düşüncelerin oluşabilmesi için eski düşüncelerin dalgalanmalarını kesmesini sağlar ve keşfetmeye hazır hale gelirsin. Yoga pratiği ile kişi zihni ve bedeni arasında bağlantı kurar ve bu bütünlüğü farkeder. Bu farkındalıkla kendini “an” da kalmaya davet eder.

Yoga ilk enstrümanımız olan vücudumuzla oynamayı öğrenerek ondan maksimum titreşimi ve harmoniyi çıkarmamızı sağlar. 

Patanjali’nin yoga Sutralarına göre Yoga, istemediğimiz şeylerden uzak durmamıza yardımcı olan bir disiplindir. İstemediğimiz şeyler (kararsız zihin, acı ve ızdırap çekmek, kirlilik, saf olmama hali, yanılsama, aldatıcı yansımalar)

Yoga, kişisel kabullenme ve özgürlüğe giden yoldaki liderdir. Bizi korkularımızdan özgür kılarak, kendimizden daha yüce bir bilinç ile iletişim kurmamıza yardımcı olur. Ayırt etme ve farketme farkındalığı kazandırarak Ben-olgusundan (Atman) ( Ego), Kendine özgü olanı, gerçekle gerçek olmayanı ayırt edebilme farkındalığı verir.

Yoga disiplin ile dinginliği beden, zihin ve ruh uyumunda bulmamızı sağlayan bir yaşam biçimidir.

Günümüzde yapılan yoga ve asanaları ( duruşları ) ise, içinde nefes egzersizleri ve derin esneme teknikleri barındıran fiziksel egzersizler olarak tanımlayabiliriz. Kasların esnetilerek bedenin güçlendirilmesi esastır.Yoga nın amacı tüm arzulardan ( nefs ) ten kendini arındırarak özgürlüğe ulaşmak ve tek bilinci anlayarak aydınlanmaktır.  Patanjali aydınlanma için 8 basamaklı bir yol önermiştir. Bu basamaklar şu şekilde sıralanmıştır.

 

 

 1. Yama - Evrensel Ahlaki Disiplinler
 • Ahimsa - Zarar Vermemek , Şiddetsizlik
 • Satya - Dürüstlük – Yalan Söylememek
 • Asteya - Çalmama – Hırsızlıktan Çekinme ( Düşüncede de )
 • Brahmacarya - Seksüel enerjiyi, Tensel Zevkleri Denetim altına almak
 • Aparigraha - Biriktirmemek
 1. Niyama - Kişisel Ahlaki Disiplinler
 • Sauca  - Saflık- Temizlik ( Zihinsel ve Bedensel )
 • Santosha - Yetinme , Halinden Memnun olma
 • Tapas - Çaba ( An’da Kalarak geçmiş ve gelecek senaryolarından sıyrılıp AN’da Kalma
 • Svadhyaya - Kendini Eğitme
 • İshvara Pranidhana - Mutlak ve kutsal varlığı algılama

Yamalar yapmamamız, Niyamalar ise hayatımızda uygulamamız gereken maddelerdir. Farkındalığımızın artması açısından bize yol gösterir. Yoga bütün bunların farkına varabilme sürecidir.

 1. Asana - Yoga duruşları
 1. Pranayama - Nefesin kontrolü
 1. Pratyahara - Duyguları, arzuları geri çekme ( Nefs )
 1. Dharana - Dikkati bir yere toplama, konsantrasyon
 1. Dhayana – Meditasyon
 1. Samadhi                                                                                                                                                                                                                               Bilgi ve Kayit Icin tiklayiniz