Yoga Felsefesi

YOGA FELSEFESA�

A� A� A� A� A� A�a�?Yoga ve ayurveda iki kardeAY disiplindir.a�? Yoga kendini- bilme bilimi, Ayurveda ise Kendine-Azifa bilimidir. Yoga ve ayurveda bu anlamda birbirini destekleyen iki disiplin olarak karAYA�mA�za A�A�kar. Ayurveda veya ayurvedik tA�p
ilk olarak Hindistana��da ortaya A�A�kmA�AY ve 5.000 yA�ldan fazla bir sA?redir kullanA�lan bir saAYlA�klA� yaAYam sistemidir.
Ayurveda saAYlA�klA� yaAYam uygulamalarA�yla ( masaj, meditasyon, yoga, diyet ve bitkisel A�A�zA?mler) hastalA�klarA�
A�nleme ve tedavi etmeye yA�nelik bir uygulamadA�r.

A�KiAYinin bA?nyesine uygun olan doAYru gA�dalarA� ve baharatlarA� tA?ketmesini, kendi beslenme tarzA�nA� keAYfetmesini, gA?ndelik ve mevsimsel rutinleri kendi fA�tratA�na gA�re hazA�rlamasA�nA� hedefliyor. KiAYinin daha mutlu, daha saAYlA�klA�, daha zinde ve daha kaliteli bir yaAYam sA?rmesi iA�in uygulamasA� gereken kurallar bA?tA?nA?nA? iA�eren Ayurveda; kiAYinin genel saAYlA�k durumunun da iyileAYmesine yardA�mcA� oluyor.

KA�sacasA� Ayurvedaa��nA�n temel amacA�nA�n A�ncelikle kiAYinin kendi ideal bA?nyesini tespit etmesini saAYlamak, yaAYamA� ve beslenmesi ile ilgili tA?m dengesizliklerin kaynaAYA�nA� bulmak, bozulan bu dengeyi yeniden saAYlamak adA�na kiAYiye
A�nerilerde bulunmak; olduAYunu ifade edebiliriz. Ayurveda felsefesinin kaynaAYA� olan Vedik metinlerine baktA�AYA�mA�zda insanlarA�n 3 temel bedenden oluAYtuAYunu net
bir AYekilde gA�rebiliyoruz.

Yoga ve Ayurveda arasA�ndaki baAYlantA� prana; yani yaAYam gA?cA?dA?r. Yoga tekamA?lsel dA�nA?AYA?mA? arayan PrananA�n bir anlamda zekasA�dA�r diyebiliriz. Ayurveda ise AYifa gA?cA?. Yoga; tam, etkili, verimli ve sistematik bir AYekilde insana iA�indeki ruhu araAYtA�rma ve algA�lama yolunu A�AYretmektedir. Birey dA�AYsal bedeni inceleyerek iA�sel A�ze ulaAYmaktadA�r. Kendini algA�lama yolunda birey bedenden sinirlere, sinirlerden hislere, hislerden duygularA� kontrol eden zihne, zihinden mantA�AYA� ve iradeyi yA�neten zekaya, zekadan egoya, egodan bilinA�e ve bilinA�ten gerA�ek A�ze, yani ruha ilerlemektedir. DA?AYA?nce ve uygulama sistemi olan Yogaa��da antik A�aAYlara dek uzanan Hint yoga filozofu Patanjalia��nin A�AYretilerinden akan felsefi sistemi birincil referans olarak alA�nA�r.

Patanjalia��nin yoga sutralarA� toplamda 196 sutraa�?dan oluAYur

Sutraa��nA�n SanskritA�e anlamA� a�?a��pamuk ipliAYi a�?a�� dir. Yoga sutralarA�n takibi ile ipliAYe dizilen derlemeler yoga felsefesini
anlayabiliriz.
Bir dikiAYin, iyileAYmesi iA�in deriyi bir araya getirmesi gibi, anlayA�AY ve bilgi iA�in baAYlamak, bir araya getirmek gerekir.
A�yi bir araA�. a�?Sua�? iyi, a�?Traa�? da araA� anlamA�na gelir. Bu nedenle Sutraa��nA�n bir anlamA� da, a�?iyi bir araA�a�?tA�r.
Patanjali Yoga SutralarA�a��nA� dA�rt bA�lA?me ayA�rmA�AYtA�r. A�lk bA�lA?mA?n adA� a�?Pada Samadhia�?dir. Felsefi metinlerde
genellikle nihai yol baAYta ortaya konur ve bu takip eden bA�lA?mlerde de, bu yolculuktaki yolumuz iA�in daha
uyarlanabilir ve uygulanabilir yollar anlatA�lA�r. ilk 16 Sutra, onlarA� takip eden diAYer 180 Sutraa��ya anlam kazandA�rA�r.
Hatta, bunu ilk A?A� Sutraa��ya kadar daraltabiliriz…
M.A�. 3. yA?zyA�lda yaAYamA�AY olan Patanjalia��nin Yoga Sutraa��sA�; Yogaa��nA�n derin ve sistematik A�AYretisini uygulayanlar iA�in
en gA?venilir ve kullanA�AYlA� el kitabA� olarak kabul edilir. Patanjalia��nin sutralarA� kural deAYil tavsiye olarak alA�nmalA�dA�r.
Toplamda 196 sutraa��dan oluAYur ve 4 Padas (BA�lA?me) ayrA�lmA�AYtA�r .
a�? Samadhi Pada (51 Sutra) / AydA�nlanmma
a�? Sadhana Pada (55 Sutra) / PratiAYin A�nemi 8 basamaklA� yol
a�? Vibhuti Pada (56 Sutra) / Pratikte alA�nan yol, son 3 Basamak
a�? Kaivalya Pada (34 Sutra) / KurtuluAY, A�zgA?rlA?k

Sutra 1.1 atha yoga anushasanam

Yogaa��nA�n keAYfi AYimdi Azu anda baAYlar.

Sutra 1.2 yoga citta vritti nirodhaha

Yoga zihin dalgalanmalarA�nA� (netlik ve net bir algA� geliAYtirme sA?recini engelleyen zihnin oyunlarA�nA�) sakinleAYtirir.
*Yoga = bA?tA?nlA?k
*Chitta = bilinA�
*Vritti = dalgalanma
*Nirodhah = sakinlik

Sutra 1.3 tada drashtuh svarupe a�?vasthanam

Sonra gA�ren (tanA�k olan) gerA�ek A�zA?yle ortaya A�A�kar… Sonra gA�ren (tanA�k olan), kendisini net olarak algA�lar.
*Tada; YoAYunlaAYma ve meditasyon anA�nda
Drashtuh = gA�ren, ruhun, tanA�k, Atman, Benlik; (Burada, Patanjalia��nin kim olduAYunu ya da o gA�renin yani tanA�AYA�n
doAYasA�nA� tanA�mlamaya A�alA�AYmadA�AYA�nA�n fark edilmesi A�nemlidir, bu, kiAYinin doAYrudan deneyimi ile yanA�tlanmaya
veya A�A�zA?lmeye bA�rakA�lmA�AYtA�r.)
*Svarupe = kendi doAYasA�nda, kendi biA�iminde veya A�zA?nde;
(Sva = kendi; rupa = form)
*Avasthanam = istikrar, yerleAYim, kalan, duran, KA�k stha durmak demektir
Her Sutra sadece birkaA� sA�zcA?kten oluAYur. SutralarA�n ardA�ndaki niyet, bu yolculuAYa bir A�AYretmenle birlikte
A�A�kA�lmasA�dA�r; Sutralar A�AYretmene, A�AYrencisine tavsiyelerde bulunmasA� iA�in rehberlik eder.

Etkinlikler