YOGA ANATOMİ

 

NADİ ( ENERJİ KANALLARI )

Nad hareket anlamına gelir. Nadi, tüp , boru , kanal veya akış olarak çevrilebilir.

Yoga da Nadi’ler Kundalini enerjisinin kanallarıdır. Nadi’ler, beden enerjilerinin aktığı ince borular ya da kanallardır, yaşam gücü enerjisi Prana olarak bilinir. Bunlar, modern fizyolojide bahsedilen sinirlerden daha incedir. Çakradan kaynaklanan ve çakralarla iç içe geçen sinir sistemi ile yakından ilişkilidirler. Vücudun biri veya diğerinin bulunmadığı hiçbir bölüm yoktur. Bu Nadis, fiziksel ve fiziksel olmayan beden kılıfları arasındaki bağlantıyı oluşturur; Dolayısıyla psiko-fiziksel durumdadırlar.

 

 

Büyük Hindistanlı şair Kabir in bir öğrencisi bir zamanlar ona, Kabir, Tanrı nerede diye sorar. Onun cevabı ise basittir: Nefesin içindeki nefestir. Kabir in cevabının derin etkilerini anlamak için, nefesin içindeki nefesin fiziksel bileşenlerin ötesine bakmamız gerekir - oksijen, karbon dioksit ve her nefeste içeri girip çıkmakta olan diğer moleküller. Bu nefesin ötesinde - içinde prana,yani ; kelimenin gerçek anlamıyla hayatın bir parçası olan evrensel yaşamsal enerjisi vardır.

Tantra nın erken uygulayıcıları enerjinin içimizde dolaştığı birçok yolu haritalandırarak bu iç manzaranın içine girerek bize bir harita çıkardılar.

Nadi kelime anlamında olduğu gibi akış halindeyken; su gibi akmak, en az direniş yolunu bulmak ve yolundaki her şeyi beslemek için bizimledir. Nadiler enerjik sulama sistemimizdir; Özünde, bizi canlı tutarlar.

Birçok Tantrik metne göre, insan bedeni prana yı her hücreye kanalize eden 72.000 nadi ( kanal ) içerir. Bazıları geniş ve acele ederken; diğerleri sadece damla damla hareket halindedir. Bu sistem özgürce akış halindeyken hayati ve sağlıklıyız. Zayıf ya da tıkanık hale geldiğinde ise; zihinsel ve fiziksel sağlık problemleri ile mücadele ederiz.

Üç nadi yogiler için özellikle önemlidir:

Sushumna nadi, omurganın tabanından başın tacına kadar uzanan 7 çakra kanalının her birinden geçerek Kundalini shakti nin (uyuyan yılan gücü) yükselmesini sağlar. Yüksek ruhsal bilincin yakıt aldığı kanal olan muladhara (kök) çakrasındaki kökeninden, taçdaki sahasrara (bin kat) çakradaki gerçek evine kadar yükselen kanaldır.

Sushumna nadi aydınlanmanın yoludur.

Ida ve pingala sushumna nadi etrafındaki sarmalı DNA nın iki sarmalını andırır, birbirlerine çakra boyunca geçerler. Modern tıbbın sembolü olan caduceus (yunanlilarda hermes, romalilarda merkür un asasidir. ikiz yilanlarla sarili olan uyum ve denge sembolü ) , ta da aynı sembolü görürüz.

Ida nadi, sushumna nın sol tarafında başlar ve biter. İda, doğası gereği serin ve besleyici olan Ay Nadi olarak kabul edilir ve kişiliğimizin tüm zihinsel süreçlerini ve dişil yönlerini kontrol ettiği söylenir.

Beyaz renk ida nin titreşim kalitesini temsil etmek için kullanılır.

 

Pingala, güneş nadi olarak kabul edilir, sushumna’nın sağında başlar biter. Doğası gereği sıcak ve uyarıcıdır, tüm hayati somatik süreçleri kontrol eder ve kişiliğimizin daha eril yönlerini denetler. Pingala nın titreşim kalitesi kırmızı renkle gösterilir.

Ida ve pingala arasındaki etkileşim, sezgi ve akılcılık, bilinç ve hayati güç ile sağ ve sol beyin hemisferleri arasındaki içsel dansa karşılık gelir. Günlük hayatta, bu nadilerden biri her zaman hakimdir. Bu egemenlik gün boyunca değişse de, bir nadi daha sık ve diğerlerinden daha uzun dönemlere doğru yükselme eğilimi gösterir.

İda benzeri bireylerin besleyici nitelikleri vardır, ancak güçlü bir yoga uygulaması sürdürmek için ellerinden gelen gücü sunamayabilirler. Potansiyelleri doludur, ancak pingala tarafları gelişmedikçe dünyevi meselelerde potansiyelini asla ortaya koyamazlar, ya da ruhsal gelişimlerini tamamlayamazlar.

Pingala benzeri bireylerde yaratıcılık ve canlılık vardır. Fakat ida yanlarını geliştirmedikçe, maneviyata uyanışın lütfuna erişmek için gerekli sakinlik, iç gözlem ve alıcılıktan yoksun olabilirler.

Ida ve pingala yı dengelemek için en güçlü yöntem Nadi Shodhana, alternatif burun Nefesi egzersizidir. (Kelimenin tam anlamıyla, Sanskritçede nadi temizliği anlamına gelir.)

 

Çakralar ve Endokrin Sistemi ile ilişkisi için Çakralar sayfamıza tıklayınız .

Bilgi ve Kayit Icin tiklayiniz