Ha-Tha Yoga Nedir?

HATHA YOGA AÇILIŞ MANTRASI


Açılış Mantrası Om Sahanavavatu, Sahanou bhunaktu Saha viryam karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma vidvişavahai Om Şanti, Şanti, Şanti Anlamı: Om. (Evren) Hepimizi korusun, Hepimizi beslesin. Birlikte büyük bir enerji ile çalışalım. Çalışmamız aydınlatıcı olsun ve meyve versin. Birbirimizden nefret etmeyelim. Om, huzur, huzur, huzur. Hatha Yoga Serisi kartonet olarak option

Anlamı:


"Om. (Evren) Hepimizi korusun, Hepimizi beslesin. Birlikte büyük bir enerji ile çalışalım. Çalışmamız aydınlatıcı olsun ve meyve versin. Birbirimizden nefret etmeyelim. Om, huzur, huzur, huzur."

Güneş-Ay Isındırma-Soğutma prensipleri

Hatha Yoga tantric geleneğe dek uzanır. Hatha Yoga, Raja Yoga’nın bir koludur ve fiziksel duruşlara ve nefes talimlerine ağırlık veren okuludur. Raja Yoga’nın bir koludur. Ha-Tha Güneş ve Ay anlamına gelir. Birlikte yazıldığında ise «güçlü» anlamını taşır ve bedeni arındırmanın ne büyük bir güç gerektirdigini sembolize eder. HA‘sanskirtçe «bija mantra»lardan kök alır. *Vedik geleneğinde «Bija Mantralar», ses titreşimlerinin gücünü kullanarak kişinin zihninin açılmasına yardımcı olur. Çakra sesleri gibi. «HA» mantrası zihnin enerjisini (manas şakti) sembolize eder «THA» mantrası ise hayatı enerjisini (prana şakti) simgeler. HATHA yoga «MANAS ile PRANA enerjilerinin BİRLEŞMESİ» anlamına gelir Hatta eski «HATHA YOGA PRADİPİKA» adlı metne göre, Prana (hayatı enerji) ve Manas (zihnin enerjisi) birleştirilince, «Samadhi» ye yani Aydınlanmaya ulaşılır. «HA» yanımız, aktif, hareketli, eril, akla dayanan, mantıklı yanımızdır ve daha çok beynimizin SAĞ bölgesiyle ilişkilidir. Simgesi GÜNEŞ’tir. «THA» tarafımız, daha edilgen, pasif, yaratıcı, sezgili ve dişil tarafımızla ilgilenir ve beynimizin SOL yanıyla bağlantılıdır. simgesi AY dır.

Hatha Yoganın Amaçları
• Genelde Asanalar ve postürler üzerinde durarak kısıtlayıcı beden ve zihin alışkanlıklarımızı bırakmak • Bedensel, zihinsel ve fiziksel dengeyi kurmak • Vücudun enerji akımını güçlendirmek

Hatha Yoga Uygulamasında Dikkat edilmesi gereken Nitelikler Hatha Yoga uygulaması Ahimsa ilkesi hatırlanarak yapılmalı. Uygulama şiddet içermemeli; Bedenin limitlerini zorlamadan önce onları bulmaya hazır olmalıyız. Hatha yoga da tanımadığımız henüz farkında olmadığımız kas, tendon, eklem bölgelerini kullanarak mobilizasyona odaklanırız. Zorlayıcı ve bedene eziyet eden bir uygulama bizi; o an bedenimizin farkındalığını anlamaktan yoksun sadece harekete ve beklentiye odaklı bir yaklaşımla birlikte kendine eziyet etmeye kadar götürür. Hatha yoga uygulaması dürüstlük ile yapılmalı (Satya). Tüm kaynaklarımızı kullanarak ve kendimize bedenimize ve o an bedenimizin izin verdiği noktaları gözlemleyerek asanaları gerçekleştirmeliyiz. Eğer olmuyorsa zorlamayız, bu kendi içinde kendi kendine kabullenişi getirir, dürüstlük psikolojik olarak emniyetli bir uygulama için şarttır. Dürüstlük olmadan hırsa kapılıp kendimizden daha da uzaklaştırabiliriz. Limitlerimizi bırakmadan önce onları tanımalı ve limitlerimizin bir adım ötesine kendimizi hazırlarken kabul ederek dürüstlükle alacağımız yardımları destekleri ve kaynakları gözden geçirerek uygulamayı gerçekleştirmeliyiz.

Asteya ilkesi ile çalmamak, diğerlerinin haklarına saygı duymak, suistimal etmemek nitelikleri takip edilerek uygulama yapılmalıdır. Yani; İstediğimiz sonuçlar ve beklentiler içinde yoga’ya yaklaşmamalıyız. Bu fikirler bizi Yoga’ın özünden ve gerçekten olup bitenlerden uzaklaştırır. Ön yargıları bırakarak bir yaklaşım takınmalıyız. Daha fazlasını istemek hele ki olmayan bir yerde fazlasını istemek bir çeşit suistimale girer. Limitlerimizi kabul etmeyi öğrenmemiz gerekir.

Yoga Kendini Kabul etme yeridir. Hatha Yoga uygulaması odaklanmayı gerektirir. (duyguların (düşünce, söz ve eylemde) kontrolü; Brahmaçarya) Yaratıcı Enerji boşa harcanmamalıdır. Bedeni hazır olmadığı pozlara zorlarken ya da nefese kendinde olmayan ritimleri ve kaliteyi empoze etmeye çalışırken çok enerji harcarız. Daha fazlası için çalışmak bizi tüketir.

Limitlerimize odaklanabilmeliyiz ki onları bırakabilelim.

Hatha Yoga uygulaması vericilikle, sahiplenme arzusundan sıyrılarak yapılmalıdır. “Aparigraha”, en basit anlamıyla biriktirmemek demek, hırslı olmamak ve sahiplenmemek. Bireysel düzlemde: Kıskançlık, rekabet, kin ve kaybetme korkusu gibi durumların hayatımızı yönlendirmesine izin vermememiz gerekir. Öyle ki yoga pratiği sırasında farkına vardığımız bedenimizin daraltıcı yönlerinden ve bulduklarımızdan tiksinmemeliyiz. Bunu değiştirmek zaman alır.

Hatha Yoga Uygulamasında 5 Element

-Eter - Farkındalık (Drişti) Konsantrasyon
-Hava - Nefes (Pranayama)
-Su - (Akış) Vinyasa
-Ateş - Enerji - (Bandha)
-Toprak - Hiza (Asana)

Doğadaki her şey beş ana elementten oluşur: toprak, su, ateş, hava ve eter. Beş elementin bilgisi, yoginin doğanın kanunlarını anlamasına ve daha fazla sağlık, güç, bilgi, bilgelik ve mutluluk kazandırmak adına yoga pratiğini uygulamasına olanak tanır. Beş element bilgisi, daha gelişmiş yoga uygulaması için vazgeçilmez bir ön şarttır, çünkü elementler yaşadığımız dünyayı ve beden ve zihnimizin yapısını şekillendirir.

Elementlerin bilgisi (tattwas), geleneksel Hint tıbbı olan Ayurveda’nın da temelini oluşturur. Beş elementten her biri, bir maddenin olma halini temsil eder. Toprak sadece toprak değildir, ancak doğada olan herşeyin bütün olan halidir. Su, sıvı olan her şeydir. Hava, gaz olan her şeydir. Ateş, bir maddenin durumunu başka bir duruma çeviren Doğa’nın bir parçasıdır. Örneğin, ateş suyun katı halini (buz) sıvı suya ve daha sonra da gaz haline (buhar) dönüştürür. Çekilmiş ateş, katı hali yeniden yaratır. Eter (Uzay) diğer elementlerin annesidir. Aydınlık boşluk olarak mekan deneyimi, daha yüksek bir ruhsal deneyimin temelini oluşturur.

5 Element ‘in birbirleriyle olan Etkileşimleri

Beş elementin her biri, doğalarına göre diğer elementlerle belirli bir ilişkiye sahiptir. Bu ilişkiler doğanın kanunlarını oluşturur. Bazıları birbirlerini yok edebilme özelliğine sahiptrir . Örneğin, ateş ve su. Bedendeki fazla ateş iltihaplanmaya neden olurken, fazla su ateşi söndüreceğinden sindirim sisteminde rahatsızlıklara hazımsızlığa vb. neden olabilir. Bazıları ise birbirini destekler özelliğe sahiptir. Örneğin, su ve hava, soda suyunda da olduğu gibi sorunsuz birlikte yaşayabilir; Fakat aynı zamanda herhangi bir şekilde sorunsuz ayrılırlar. Aynı şey ateş ve toprakla da ortaya çıkar. Bazı öğelerin birbirlerini «desteklediği» ve beslediği söylenir. Toprak ve su birbirlerine «sarılmayı» sever ve hava ile ateş birbirini arttırır.

5 Elementin Bedendeki Etkileşimleri

Her element bedenin farklı yapılarından sorumludur.
Toprak; kemik, et, deri, dokular ve saç gibi katı yapılarla ilgilidir,
Su; tükürük, idrar, sperm, kan ve ter ile ilgili,
Ateş; açlık, susama ve uykuyu oluşturur.
Hava; genişleme, daralma ve durdurma dahil tüm hareketlerden sorumludur. Herhangi bir element bir diğeriyle dengeli değilse hastalık ve acı oluşabilir. Yoga, bu unsurları arındırmamıza ve dengeyi ve sağlığı yeniden kurmamıza, her elementin içerdiği içsel güçleri ve yetenekleri bulmamıza yardımcı olur. Aslında, yoga sağlıklı olmanın en güçlü yollarından biridir, çünkü birbirini yok eden elementleri bile birbiriyle uyumlu hale getirme imkânı verir.

Arındırmak ve Dengelemek için Ateş Elementini Kullanma

Ateş, güçlü bir temizleyicidir. Ateş unsurunu düzenlemek için asanalar kullanılabilir. Harekete geçiren dinamik asanalar bedende ateş elementini arttırarak diğer elementlerdeki toksinleri atmaya yardımcı olur, Örneğin, Hatha Yoga Pradipika (HYP), da da belirtildiği gibi, Matsyendrasana ve Paschimottanasana duruşları, sindirim ateşini yükselterek, hastalıkları ortadan kaldırabilecek kadar inanılmaz bir kapasiteye çıkarabilir. Statik pozlar, metabolik ateşi yavaşlatarak daha fazla soğutma ve dengeleme eğilimi gösterir. Isındırma ve soğutma prensipleri ile uygulanan dengeli bir asana dizisi, ateşi düzenleyip, iki doğal düşman olan toprak ve hava unsurlarını uyumlaştırmamızı sağlar. Hatha Yoga Pradipika, Bölüm 1, Sutra 17’de «Asana bedene ve zihne bir istikrar (sağlamlık) ve esneklik katarak hastalığın oluşmamasına yardımcı olur.» Diye işaret etmektedir. Yani, yeryüzünün kararlılığı ve havanın hafifliği, doğal düşman olmalarına rağmen, asana’nın uygun kullanımı yoluyla simya ile harmanlanabilir.

Arındırmak ve Dengelemek için Hava Elementini Kullanma

Tüm elementlerin içinde, hava elementi toksinleri bedenden temizlemek için belki de en güçlü olanıdır. Çünkü hava; prana, yaşam gücü’dür . Asana esnasında nefes kullanımını doğru olarak öğretmek ve Pranayama uygulamasını günlük rutine dahil etmek hem bedeni arındırır hem de iç gücümüzü arttırır. Belli pranayama teknikleri dengesizliğin bedende nerede olduğunu belirlemek ve bilinçli olarak bunları dengelemek için kullanılabilir. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri, bedendeki unsurların doğal düzenini öğrenmektir. Toprak ve su tabanda, alt bölgede; göbeğin altında, Ateş gövdenin ortasında; hava ve boşluk üst gövdede bulunur. Asana uygulamaları bu farkındalık ile yapıldığında, pranayama ve meditasyon; enerjinin elementlere doğru dağılımına yardımcı olur. Prana bedende yukarı ve aşağı doğru hareket ederken, bedenin belirli bölümlerini bilinç ve enerji ile birlikte uyandırırız ve elementleri dengeye getiririz.

Hatha Yoganın Faydaları


• Hatha yoga düzenli bir şekilde yapıldığında kişiyi depresyondan uzaklaştırır.
• Stresten arındırır.
• Gevşemeye yardımcı olur.
• Hatha yoga esnasında kalp atışı ve solunum hızı azalır, kan basıncı ve oksijen kullanımı düşer. Bu da gerilim, olumsuzluk ve stres gibi etkenlerin vücuttan atılmasını sağlar.
• Felsefesi gereği sağlıklı bir yaşamı önerdiğinden, bedeninize daha iyi bakarak formada ve fit kalmanızı hedefler.
• Devamlı yapılan hatha yoganın yaşam süresini uzattığı ve kalp hastalıklarını azalttığı kanıtlanmıştır.
• Zinde, kuvvetli ve esnek bir vücuda kavuşmanızı sağlar.
• Pozitif düşünceyi tetikler.

Yoga Uygulamasında 5 Adım

1. Doğru Egzersiz
2. Doğru Nefes Alma
• Klaviküler nefes alma Tekniği
• Göğüs Kafesi Nefes Alma Tekniği
• Derin Abdominal Nefes Alma Tekniği
3. Tam Gevşeme
4. Doğru Beslenme
5. Pozitif Düşünce Tekniği ve Meditasyon

Doğru Egzersiz

Bedenimiz hareket etmek için yaratılmıştır. Eğer yaşayış şeklimiz doğal hareketi desteklemiyorsa farklı hastalıklar baş göstermeye başlar. Doğru egzersiz uygulayıcının beden yapısı vb gibi etkiler göz önünde bulundurularak kişinin beden ruh ve zihin bütünlüğünü sağlamak amaçlı uygulanmalıdır. Yoga egzersizleri genelde omurga bölgesine odaklanır. Omurilikte bulunan önemli sinir sistemleri uyarılarak ve omurganın esnekliği ve gücü arttırılarak besin maddelerinin ve oksijenin dolaşımını arttırır.

Doğru Nefes Alma

Hayat ilk nefes ile başlar ve son nefesle biter. Fakat önemli olan, ilk nefes ile son nefes arasındaki süreç içerisinde aldığımız nefeslerin kalitesidir. Bu da bizim yasadığımız hayat kalitesinin aynasıdır. Yoga bize akciğerlerimizi tam kapasitesine dek kullanmayı ve nefesi kontrolü öğretir. Sığ ve yetersiz nefes almanın vücut-zihin sistemimize getirdiği sorunlar; Sığ nefes almakla, ciğerlerimize daha az hava/oksijen girer. Bu da, her nefesle, daha az Hava alınmasına ve kılcal damarlarımızda sıkışmalara yol acar. Akciğerimizde oluşan, CO2-karbondioksit ile O2-oksijen arasındaki dengesizlik de, beynimize, kalbimize, ana organlarımıza ve vücudun tüm diğer kısımlarına daha az oksijenin taşınmasına sebep olur. Dar nefesle gelen vücuttaki bu oksijen yetersizliği de; çabuk yorulmamızı, bas ağrılarına, uykusuzluk, kırgınlık, tembellik, hastalıkların uzamasına, iyileşmenin yavaşlamasına, Strese ve enfeksiyonlara karsı vücut direncinin azalmasına, isteksizliğe, sindirim sorunlarına, tansiyonumuzun artmasına, huzursuz ve randımansız vs. olmamıza sebep olur.

3 Tip Nefes

1. Klaviküler nefes; en yüzeysel ve olası en kötü nefes alış tipidir. Nefes alırken karın içeri çekilir, omuzlar ve köprücük kemiği yükselir. Bu esnada maksimum efor sarfedilmekte ancak minimum miktarda oksijen sağlanmaktadır.
2. İnterkostal nefesdir. Göğüs Nefesi, Göğüs kasları kullanılır. Nefes alırken göğüs kafesi şişer ancak bu da tam olarak doğru bir nefes alış şekli değildir; yine tamamlanmamış bir nefes alış tipidir.
3. Karın nefesi; bu nefes tiplerinin arasında yine en iyi olanıdır. Akciğerlerimizin en alt ve geniş bölümüne oksijen sağlanır. Nefes alış yavaş, derinden ve diyaframın doğru kullanımı ile sağlanır. Tam Yoga Nefesi ile bu üç nefes şeklinin bir araya getiririz. Tam Yoga nefesinin ilk adımı karın nefesidir. (diyafram nefesi)

Diyafram göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran kasa verilen addır. Nefes alırken diyafram aşağıya iner, göğüs boşluğunun hacmi artar, iç basınç düşer ve akciğerlere daha rahat hava girer, Aynı zamanda mide, karaciğer, dalak gibi iç organlarımıza masaj uygulanmış ve uyarılarak işlevleri arttırılmış olur. Nefes verirken ise diyafram yukarı doğru çıkar. Alıştığımız nefes alma şeklinden tamamı ile farklıdır.

Etkinlikler