Ashtanga Yoga

ASHTANGA YOGA NEDİR?

Sri K. Pattabhi Jois tarafından yaygınlaştırlımış olan Ashtanga Yoga bir hatha yoga metodudur ve Patanjali’nin sistemindeki üçüncü basamak olan asana’yı temel alır. Ashtanga (sekiz kol,basamak) Yoga Patanjali’nin yazdığı yoga sutralarda geçen sekiz basamaklı bir sistemdir.

PATANJALİ’NİN 8 BASAMAKLI YOLU

Yama - Evrensel Ahlaki Disiplinler
Niyama - Kişisel Ahlaki Disiplinler
Asana - Yoga Duruşları
Pranayama - Nefes Kontrolü
Pratyahara - Duyguları ve arzuları geri çekme
Dharana - Dikkati bir yere toplama , konsantrasyon
Dhayana - Meditasyon
b>Samadhi - Kendini Tanıma, Aydınlanma, Birlik

Yama

Ahimsa - İncitme, zarar verme,öldürme
Satya - Doğruyu söyle, Dürüst ol
Asteya - Çalma
Brahmacerya - sexual enerjiyi doğru kullan
Aparigraha - Gereksiz biriktirme, bağımlı olma

Niyama

Sauca - Saflık Temizlik
Santosa - halinden mutlu olmak , yetinme
Tapas - Çaba, disiplin, kendine, yeme içme düzenine bakmak,
Svadhyaya - Kendini eğitme , kişisel gelişim, bilinçli olma
Ishrara Pranidhana - Mutlak ve kutsal varlığı algılamak ‘O’nun parçası olduğumuzu ‘o’na hizmet ettiğimizi anlamak

 
Ashtanga Yoga Açılış Mantrası

Om
Vande Gurunam Charanaravinde
Sandarshita Svatma Sukava Bodhe
Nih Sreyase Jangalikayamane
Samsara Halahala Mohashantyai
Abahu Purushakaram
Shankhacakrsi Dharinam
Sahasra Sirasam Svetam
Pranamami Patanjalim
Om
Shanti Shanti Shantihi
Om Shanti Shanti Shantie


Anlamı:
Saf Varlığın mutluluğunu içgörü ile uyandıran, sığınak olan, bu ormanda doktor olan,
Samsara’nın zehirli bitkisinin (koşullanmış varoluşun) yarattığı sanrıyı ortadan kaldıran
Yüce Guru’nun lotus ayağına saygı ile eğiliyorum
Binlerce parlak ve beyaz başlı (kutsal yılan olan Ananta gibi)
Erkeğin şeklini alan, ilahi sesi, sonsuz zamanı ve ayrımcılık kılıcının elinde tutan
Patanjali’nin önünde saygı ile eğiliyorum.
Om barış, barış ve mükemmel barış

Ashtanga Yoga Kapanış Mantrası

Om
Svasthi Praja Bhyaha Pari Pala Yantam
Nya Yena Margena Mahim Mahishaha
Go Brahmanebhyaha Shubamastu Nityam
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
Om Shanti Shanti Shantihi
Om, shanti, shanti, shantieAnlamı:
Tüm nesillerin refahın korumak için
Dünyanın yöneticileri erdemin yolunu bulsunlar
Tüm insanlar sonsuza kadar kutsansın,
Her yerdeki varlıklar mutlu ve özgür olabilsinler.
Om barış, barış ve mükemmel barış

Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga, Vamana Rishi tarafından öğretilen eski bir Yoga sistemidir. Bu metin, 1900’lü yılların başında Guru Rama Mohan Brahmachari tarafından Sri T. Krishnamacharya’ya kazandırıldı ve daha sonra 1927’de Krishnamacharya ile çalışmalarının neticesinde Pattabhi Jois’e aktarıldı. Aşağıda Pattabhi Jois’in Ashtanga Yoga’nın ana bileşenleri olarak vurgulanan yönleri bulunmaktadır.
Vinyasa: Vinyasa solunum ve hareket sistemi anlamına gelir. Her harekette bir nefes vardır. Örneğin, Surya Namskar’da dokuz vinyasa vardır. İlk vinyasa kollarınızı başınızın üzerinde kaldırırken nefes alırken ellerinizi birleştirdiğinizde; ikincisi ileriye doğru bükülürken, vb. Bu şekilde, bütün asanalara belirli sayıda vinyasalar atanmıştır. Vinyasa’nın amacı iç temizlik içindir. Asanalar yapılırken birlikte nefes almak ve birlikte hareket etmek kan dolaşımını çalıştırır ve bedeni ısndırır veya Pattabhi Jois’in söylediği gibi kanınız kaynar. Asanaların hareketi ve nefes ile kombinasyonu, kanları tüm eklemler etrafında rahatça dolaştırarak vücut ağrılarını gidermesine yardımcı olur. Dolaşım eksikliği olduğunda ağrı oluşur.
Tristhana: Bu, dikkat veya eylemin üç yeri anlamına geliyor: duruş, nefes ve bakılan yer. Bu üçü, yoga uygulaması için çok önemlidir ve üç saflaştırma düzeyini kapsar: beden, sinir sistemi ve zihin. Bunlar daima birbirleriyle birlikte yapılır. Drishti, asanada baktığınız yerdir. (Konsantrasyon) Dokuz dristhi vardır: Burun, kaşlar, göbek, başparmak, eller, ayaklar, yukarı, sağ taraf ve sol taraf. Dristhi zihnin işleyişini arındırır ve dengeler. Solunum sisteminin önemli bir bileşeni mula ve uddiyana bandha’dır. Bunlar, enerjiyi kilitleridir, bedene hafiflik, kuvvet ve sağlık kazandıran ve güçlü bir iç ateş oluşturmaya yardımcı olan anal ve alt karın kilitleridir.
Altı zehir: Pattabhi Jois’in öğrettiği iç saflaştırmanın hayati bir yönü ruhsal kalbi çevreleyen altı zehir ile ilgilidir. Yoga shastra’da Tanrı’nın kalbimizde ışık altında yaşadığı söylenir; ancak bu ışık altı zehirle kaplıdır: kama, krodha, moha, lobha, matsarya ve mada. Bunlar arzu, öfke, sanrı, açgözlülük, kıskançlık ve kızgınlıktır. Yoga uygulaması büyük bir titizlik ve özveri ile uzun bir süre sürdürüldüğünde, onun yarattığı ısı bu zehirleri yakar ve iç dünyamızın ışığı parlar. Bu, Sri K. Pattabhi Jois tarafından öğretilen Ashtanga Yoga’nın pratik ve felsefi temelini oluşturur. Her zaman ujjayi nefesi ile başlanır, 5 nefes her asanada sabit kalınarak duruşta derinleşilir. Başlangıç seviyesinde 2 ile 3 arasında tutulur.

TEMEL ASANALAR

BİTİŞ SERİSİ


Etkinlikler